صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو گـنـــــا وه ی مـــــاعناوین مطالب وبلاگ گـنـــــا وه ی مـــــا

نوروز :: جمعه ۳٠ اسفند ،۱۳۸٧
آن روی سکّه ی خانه مطبوعات بوشهر :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٧
کیست زهرا ؟ :: جمعه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٧
عذر خواهی :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧
نان :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٧
دلایل شکست :: شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٧
تحلیل انتخابات :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٦
... و هشتمین :: یکشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٦
نشان :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٦
دندان لق را بايد کشيد :: یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦
بخشش :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦
حجازی ، حسينی و مافيا :: دوشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٦
دوباره :: شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٦
ياد :: دوشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٦
پنج سال وبلاگ نويسی :: جمعه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٦
چرا کسی هوای ما را ندارد ؟ :: چهارشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٦
زيارتت قبول ، حاج آقا :: یکشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٦
بنويسيم خبرنگار ، بخوانيم روابط عمومی :: شنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٦
شهردار شهر من :: پنجشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٦
دقت ، ظرافت و اطلاع رسانی :: یکشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٦
گونی خالی :: پنجشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٦
روش کسب مقبوليت :: شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦
چند مطلب :: یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦
هک و فيلتر ، با سوادی و بی سوادی :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
بودن يا نبودن :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
تاخير در انتخاب :: شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦
فيلتر شدن نشريه ی سياسی بندر گناوه :: جمعه ٤ خرداد ،۱۳۸٦
آقای ياسره لطفا ثابت کن :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
آن مرد رفت :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
مظلوميت گناوه :: دوشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٦
زنده باد طبيعت :: پنجشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٦
هر دم از اين باغ بری می رسد :: سه‌شنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٦
بهار :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥
فرهنگ بومی :: دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥
ترفندهای جمع آوری آرا :: شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥