صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو بودن يا نبودن - گـنـــــا وه ی مـــــا   بودن يا نبودن   

تعدادمان زیاد شده است ؛ کاش به تعداد چوب هایی شویم که پسران پیرمرد نتوانستند بشکنندشان . همشهریان وبلاگ نویس را می گویم . هر کس دغدغه هایش را اینجا خالی می کند شاید . دوستان یکی یکی می آیند . اتفاق خوبی است . حتی فیلترینگ هم جلو دار نیست . همه باید باشند و هر کس به سلیقه خود . امروز حسین جلال پور هم آمد . او که شاعر است از شعر می نویسد تا شعرش هوای اینجا را تازه کند و آمد که حرف بزند و بگوید که او هم هست .

http://manharfmizanam.persianblog.ir 

فردا نوبت توست که بیایی و بنویسی از هر چه که دوست داری ، بودن مهم است اینجا .

باید باشیم هر چند به اندازه ی یک روزن و بخوانیم برای دیگر همشهریان مان که :

صُبِ اَفتو زده ای یار ، وَری راس آوو

لینک
چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده