صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو هک و فيلتر ، با سوادی و بی سوادی - گـنـــــا وه ی مـــــا   هک و فيلتر ، با سوادی و بی سوادی   

اي بيسوادها من آن را هک کردم نه فيلتر شده ای داد ای بيداد شما که از اينترنت و فنون آشنا نيستيد چرا وبلاگ می نويسيد .

زنبورک

**********************

مسعود ، دوست از سال های دور من است اما این نوشته ای است نه از سر دوستی بل حکایتی است درددلانه از "فعلی" نه چندان بخردانه.
نوشته ای و خندیده ای و "شعر؟!" گفته ای که: "ای بی سوادها" من نمی دانم که سواد چیست و اصلن از کجا می آید اما می دانم که آقای احمدزاده مهندس "عمران"اند ، و تخصص شما را نمی دانم چیست هر چه که باشد نمی تواند دلیل برتری شما باشد بر ایشان.
ایشان قرار است از "عمران " بداند و کسی توقع نداشته بداند "علم کامپیوتر" چیست؟ و تا آن جایی هم که من اطلاع دارم دنبال دانستن این نیز نبوده اند؛ به روز بودن در علم چیز دیگری است و مقوله ای دیگر؛ روزی که رفتیم و تحقیق کردیم و مسلم شد که ایشان از عمران نمی داند آن وقت حرف شما می تواند صحیح باشد آری می تواند؛ تا یادم نرفته بادآوری کنم که "عمران" هم گرایش های متفاوتی دارد و به طبع هر فردی می تواند در یکی از این متفاوت ها "باسواد" شود و حتا بهتر هم همین است.

نوشته ای " شما که از [با] اینترنت و فنون آن آشنا نیستید چرا وبلاگ می نویسید" من از این گفته بسیار متعجب شدم چون قبلن اصلن این را نمی دانستم؛ واقعن نمی دانستم که اول می بایست این ها را یاد گرفت و بعد...
هک يک چيز است و «فیلتر» يک چيز ديگراما انتهای هر دو آن ها به یک "چاله" می ریزد. من می دانم که این نشریه هک شده اما آیا اگر فیلتر هم می شد با چیزی که الان هست تفاوتی داشت؟ خودت انصاف بده داشت؟ شاید تنها تفاوت آن این بود که اگرفیلتر می شد با فیلترشکن امکان دست یابی به آن میسر بود.
نکته آخر این که تو مسعود را می شناسی و بچه های نشریه ی سیاسی را هم می شناسی ولی آن ها تو را نمی شناسند این خیلی بد است و بسیار " ناجوانمردانه" خودت هم از خودت پنهان شده ای آن ها آدم های پردل و جراتی هستند و همیشه در کنار خطر ؛ دیگران اما از از دور دست می زنند.

نوشته های من جوابی است بر آقای « زنبورک»

حسین جلال پور

**********************

نتیجه گیری

دوست خوبم جناب زنبورک ! در بی سوادی من شک نکن . من هنوز هم نه فرق هک و فیلتر را میدانم و نه فرق خیلی چیز های دیگر را ؛ من اما یک کلمه را خوب معنی می کنم و آن آزادی بیان است و به خود این اجازه را نمی دهم که این حق را از کسانی بگیرم که هدف شان را خود خوب می دانی .

من به دلیل سواد کمم فقط می توانم حدس بزنم که شما هنر والایی دارید و آن خفه کردن آزادی بیان است . اما نمی دانم این هنر را چگونه تشویق می کنند که تشویقت کنم در این کار . چه کنم بی سوادی بد دردی است .

از آقای جلال پور هم به خاطر محبت شان ممنونم .

مسعود احمدزاده

لینک
یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده