صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو چند مطلب - گـنـــــا وه ی مـــــا   چند مطلب   

این وبلاگ در راه مسیری است که اصلن دوست نداشتم به آن راه برود . جواب دادن به کامنت ها و دفاع از خودم و ... مسائلی بود که نمی خواستم صفحات اصلی این وبلاگ را به خود اختصاص دهد ؛ اما مسائلی که دوست نداشتم بر هیچ کس پوشیده باشد مرا بر آن داشت تا بنویسم اینگونه که دوست نداشتم .

شخصی کامنت گذاشته اند که پدر من پاساژ بدون مجوز ساخته و آرزو کرده اند با آمدن شهردار جدید همه چیز رو شود . دوست من ! در ابتدا باید بگویم پاسخگوی تمام کارهای پدرم خود اوست و در ثانی تا آنجا که من به یاد دارم ساخت این دو مجتمع تجاری در زمان شورای اول شروع شد ، در نتیجه سه نفر شهردار و  حداقل چهارده نفر اعضای شورای شهر تا به حال در مراحل ساخت این دو مجتمع مسولیت را بر عهده داشته اند ، لذا در حالی که اینهمه نفر ( بدون احتساب کارمندان شهرداری ) متوجه تخلف نشده اند ، نمی دانم شما کدام تخلف را سراغ دارید که این چنین با اعتماد سخن می گویید . خواهش می کنم حتمن مورد تخلف را پی گیری کنید تا ما هم بدانیم کدام مجوز را برای ساخت این دو مجتمع نگرفته ایم .

دوست عزیز ! من هم بی تابانه منتظر انتخاب شهرداری قدرتمند هستم تا چهره ی متخلفان را نشان دهد آنگاه هم سیه رو را خواهیم دید و هم متخلف را . من بی صبرانه منتظر آخر پاییز نشسته ام تا جوجه ها را بشمارم .

********************

پس از هک شدن وبلاگ جامگیرگ ، این وبلاگ با آدرس جدیدش که لینک آن در کنار صفحه موجود می باشد قابل دسترسی است .

********************

به تازگی شخصی که نمی دانم عصبانیتش از چه چیز است در کامنت هایی که برای این وبلاگ می گذارد ، مطالبی نثار اینجانب می کند که من از گفتن آنها شرم دارم ؛ از آن شخص تقاضا دارم با نوشتن این مطالب فضای پاک این محیط مجازی را آلوده نکند .

لینک
یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده