صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو روش کسب مقبوليت - گـنـــــا وه ی مـــــا   روش کسب مقبوليت   

 آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که شاید روزی مسئول اداره ای مثلن در همین گناوه ی خودمان شوید ؟

این فکر هیچگاه دور از دسترس نیست . فقط کافیست نماینده ای در مجلس داشته باشیم که شما را قبول داشته باشد . نیاز به هیچ تخصص و مدرکی هم نیست . همه ی پست ها را برایت امتحان می کند تا در آخر بر روی صندلی ریاست یک اداره بنشینی . نیاز به جلب اعتماد مدیر کل آن اداره هم نیست چون جناب نماینده ، تو را به هر نحو تحمیل خواهد کرد .

شاید حمایت های نماینده ، تو را در این پست ابقا کند اما از اینجا به بعد کمی از هوش و ذکاوت خودت باید استفاده کنی تا بتوانی جای خودت را حفظ کنی ؛ حتی اگر در بین مجموعه زیر دستت که برای سلامت خود در فعالیت اند مقبولیت نداشته باشی .

برای کسب مقبولیت راه های زیادی وجود دارد که بعضی از آنها امتحان شده اند . البته در این که چقدر کسب مقبولیت کنند هیچگونه تضمینی وجود ندارد .

یکی از راه های امتحان شده این است که مثلن اگر به زیارت عتبات عالیات رفته باشی , برای برگشتنت می توانی سفارش چند پارچه نوشته را جهت استقبال از خودت بدهی و نام چند چهره ی متشخص شهر را بر زیر این پارچه ها بنویسی . می توانی از طرف شهردار ، فرماندار و یا حتی از طرف عالیترین مقام معنوی شهر به خودت تبریک بگویی حتی اگر آن مقام معنوی , روحانی باشد ؛ بدون اینکه روح این افراد از آن پارچه ها خبر داشته باشند . مطمئن باشید آب هم از آب تکان نخواهد خورد چون شما جناب نماینده را داری .

این چنین می توانی برای خودت کسب مقبولیت کنی البته این روش که همین تازگی ها امتحان شده هنوز نتایج مثبتی از خود نشان نداده است و فرد امتحان کننده هنوز هم مقبولیتی کسب نکرده .

اگر روشهای جدید تری به دست مان رسید یا به چشم خودمان در این شهر دیدیم باز هم شما را بی خبر نخواهیم گذاشت تا اگر روزی در پستی به صورت تحمیلی جای گرفتید از آن روش ها به نحو احسن استفاده کنید .

لینک
شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده