صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو آن روی سکّه ی خانه مطبوعات بوشهر - گـنـــــا وه ی مـــــا   آن روی سکّه ی خانه مطبوعات بوشهر   

 هنوز در حال چشیدن حلاوت اتحاد اعضای خانه‌ی مطبوعات در مقابل فشارهای بیرونی بودیم که شروع اولین جشنواره خانه‌ی مطبوعات خبر از نمایش همدلی اعضا می داد و گفتیم شاید مانوری باشد از یکپارچگی مان در مقابل مخالفان ؛ اما نتایج و چگونگی تقسیم جوایز حیرت همه را برانگیخت ، ‌حرمت امامزاده را متولی آن نگه نداشت ، جواب حمایت اعضا از خانه‌ی مطبوعات را به گونه ای دیگر داد و من را بر آن داشت تا صحبتی داشته باشم با همکاران خبرنگارم در هیئت مدیره‌ی خانه‌ی مطبوعات .

برادرن هیئت مدیره !

 کارتان بسیار جالب بود . سکه ها را بین خودتان تقسیم کردید و کتری ها ماند برای دیگران . شما حتی مقام اول را اشتراکی کردید تا اختلافی در هیئت مدیره ایجاد نشود .

هیئت مدیره محترم !

 شما تا بحال در کدام جشنواره دیده بودید که مدیر اجرایی جشنواره خودش را  در مسابقه شرکت داده باشد و جالب تر اینکه مقام هم کسب و صد البته سکه هم دریافت کرده باشد . نمی دانم ؛ شاید شما هم تفکّرتان در مورد خبرنگاران مثل خیلی های دیگر باشد که با دادن چند کتری برقی تصور می کنید اذهان آنها را از کاری که کرده اید دور خواهید کرد .

هیئت مدیره گرامی !

 خدا کند این شایعه دروغ باشد که شما داوران ٢ ملیونی را با ۵ ملیونی عوض کرده اید تا ... . راستی داوران شما از ورزش هم چیزی می دانستند ؟ بعید می دانم . ضرری ندارد اگر نگاهی به سطل آشغال اتاقشان بیندازید ، شاید نوشته های ورزشی نویسان را آنجا پیدا کردید . البته شاید داوران هم گناهی نداشته باشند ، آخر تعداد شما و دوستان تان آنقدر زیاد بود که مقامی برای کس دیگری باقی نمی ماند .

آقایان هیئت مدیره !

 تا بحال اینچنین خودخواه ندیده بودیم‌تان . شاید هم تا به امروز نمی شناختیم‌تان . آری درست است نمی شناختیم‌تان . شما را همان مدیر کُلّی می شناسد که دعوتتان را برای اهدای جوایز نپذیرفت .

 شما سکه ها را بین خودتان تقسیم کردید اما آن روی سکه‌ی تان را خوب نشانمان دادید . 

لینک
پنجشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٧ - مسعود احمدزاده