صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو زنده باد طبيعت - گـنـــــا وه ی مـــــا   زنده باد طبيعت   

دوّمين نمايشگاه عكس:
علي احمدي ـ سيد عبدالحسين (نواب) موسوي ـ اله كرم افتخاري
افتتاح : دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۸۶ / ساعت ۳۰/۸ صبح
مکان : نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه
بازدید : از ۲۰ تا ۳۰ فروردین ماه ۸۶

لینک
پنجشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده