چرا کسی هوای ما را ندارد ؟

35+32+31=98      98/3=32.6

118+121+125=364     364/3=121.33

 

این ها مشق شب یک دانش آموز نیست یا حتی جمع و ضرب یک کاسب . اینها حساب و کتاب یک ناخدای باسواد است برای سفر یک ماهه ای که نمی داند فردا آغازش کند یا نه . شهرستان گناوه به گفته ی خیلی ها بیشترین تعداد لنج و قایق را در بین بندر های جنوبی دارد اما دریغ از ساده ترین امکانات هواشناسی . ناخدای قدیمی اما با سواد شهر من آیا می تواند ارتفاع امواج ساحل گناوه را با میانگین امواج بوشهر , دیلم و خارک به دست آورد ؟ با کدامین ریسک می توان اینچنین دل به دریا زد ؟ آیا دمای 32.6 برای شما قابل توجیه است که ناخدا از میانگین سه شهر دمای شهرم را به دست آورد یا حتی ارتفاع موج 121.33 ؟ آیا حق ما نیست کسی هوایمان را داشته باشد ؟

 

/ 5 نظر / 17 بازدید
جامگيرک

سلام حاج مسعود از اينکه به من سر ميزنی و نظرات ارزشمندت را می نويسی سپاسگزارم .

سارا

بابا ما هوای شما رو داريم اپم .تشريف بياريد

حسن

مسعود جان.ما ديگر هوا هم نخواهيم داشت چه برسد به هوا دار.

ياس

عکست جون ميده برای پوستر انتخابات