عذر خواهی

طبق تحقیقات بعمل آمده در رابطه با اتفاقی که در مطلب « نان » به آن اشاره شد ، حقایقی آشکار شد مبنی بر اینکه در وانت نیسان مورد نظر مقداری مواد مخدر وجود داشته که نیروی انتظامی بدلیل داشتن ماموریت وی‍‍‍‍‍ژه به سمت آن خودرو شلیک کرده بود . لذا بدلیل اطلاع رسانی نا صحیح ، ‌در این وبلاگ مطالبی نگاشته شد که ناخواسته نیروی انتظامی را مقصر این حادثه قلمداد کرد . به همین جهت متذکر می شوم این وبلاگ هیچ گونه هدفی جهت تشویش اذهان عمومی یا تخریب وجهه ی آن نیروی زحمت کش را نداشته و از تمام پرسنل محترم نیروی انتظامی که با دل و جان حافظ امنیت این کشورند به دلیل اشتباه سهوی خود عذر خواهی می نمایم و حق هر گونه دفاعیه ای را برای آن ارگان در این وبلاگ محفوظ می دانم .

/ 4 نظر / 18 بازدید

مامردم محروم محله سرخور گناوه از ايجاد شهركي كه زندگي را برما سخت وناگوار مي سازد نگران ومخالفيم واز مردم فهيم وانديشمند ودلسوز گناوه مي خواهيم تارفع مشكل مردم سرخور مارا همراهي دهيد چون اگر عليرغم مخالفتهاي ما نسبت به اين معضل ، شهركي در اين محله احداث گردد ضمن نابودي ساحل زيباي شهرمان، خود بدعتي خواهد تا هر منفعت طلبي براي ثروت اندوزي خود در مركز شهر اقدام به شهركسازي نمايد . اهالي سرخور گناوه

مامردم محروم محله سرخور گناوه از ايجاد شهركي كه زندگي را برما سخت وناگوار مي سازد نگران ومخالفيم واز مردم فهيم وانديشمند ودلسوز گناوه مي خواهيم تارفع مشكل مردم سرخور مارا همراهي دهيد چون اگر عليرغم مخالفتهاي ما نسبت به اين معضل ، شهركي در اين محله احداث گردد ضمن نابودي ساحل زيباي شهرمان، خود بدعتي خواهد تا هر منفعت طلبي براي ثروت اندوزي خود در مركز شهر اقدام به شهركسازي نمايد . اهالي سرخور گناوه

محمد

کجی عامو نیسیت [گل]