شهردار شهر من

از آنروز که تاریخ شهرم را برایمان مصوّر می کرد و از روزی که جغرافیایش را برایمان شرح می داد سالها گذشته است . از ایّامی که نظم را به ما تعلیم می داد و می آموخت که در یک اجتماع چگونه باید زیست نیز روزگاری گذشته است . او ابتدا یک کلاس و بعد ها یک دبیرستان را به نحو احسن مدیریت و هدایت می کرد و اکنون که نوبت به مدیریت شهری اش رسیده است برایش آرزومند بیشترین موفقیت ها هستم .

بله ، صحبت از سید علی حسینی است که حق استادیش بر من بسیار است و همیشه پیشرفتش را آرزو کرده ام . او اکنون شهردار شهر من است . از دست من هر کمکی که بر آید دریغ نخواهم کرد اما برای موفقیتش هر نکته ای هر چند ریز را بیان خواهم کرد تا حق شاگردی را ادا کرده باشم هر چند اندک ؛ گرچه در آن اندازه ها نیستم .

تنها خواهشم از استادم این است که دست مافیای قدرت را از شهرداری این شهر قطع نماید و آرزو دارم حضورش پایانی باشد بر تغییر هر روزه ی نقشه ی جامع این شهر با چند برگه هزار تومانی .

/ 2 نظر / 17 بازدید
تولتک

سلام. سایت کیمیا برای معرفی مطالب وبلاگ ها افتتاح شد. شما می توانید از طریق این سایت آخرین مطالب وبلاگتان را (هر بار فقط یک مطلب) با آدرس وبلاگتان منتشر نمایید. مطلب منتشر شده توسط شما در صورتی که سه امتیاز بگیرد به صفحه بهترین لینک ها خواهد رفت. www.kiemia.net

مهندس ناظرپروژه هاي........

متاسفم كه شماازشهروشهرنشيني ومديريت شهري چيزي نمي داني ويابه نوعي اشتباه مي كني البته ايشان شهردارشده وكارتمام است .ولي پيشرفت واباداني رانخواهيدديد.هنوزبايدكوچه هايمان بن بست باشد.من بااصل ايشان مشكل ندارم اخرايشان متخصص فني وصاحب نظردرامورشهري نيست .معيارانتخاب ايشان راهم نمي دانم چه بوده است.درحاليكه عرب زاده مردم استان رابي فرهنگ درمسائل شهري مي داند.وانتخاب اين گونه شهرداران كه توسط فرهنگيان شوراصورت مي گيردشايديك كارفرهنگي باشد؟!ولي ازنظرمن شهردارخبره وكاركشته يكي ازمناطق كلان شهرهامي تواندشهرراعوض كند.اي كاش شهرهاي ديگركشورازاينگونه شهرداران مثل اقاي موسوي هم بهره مندگردد.زيراطرحهاي فني اجرانشده انهاحيف است كه درشهرهاي انهااجرانگردد.شمابرويددرهمين فلكه فضاي سبزانهاراببينيد.درحالي كه مي گويندماكارشناس فضاي سبزهم داريم.!؟ان راروي اب شوروبتن كارگذاشته اند.ولي بنده منكركارهاي اجرائي مرحوم حسيني نيستم.ولي ايشان ازهرنظربااين شهرداران قابل مقايسه نبود.به اميدانروز...............